24. July 
 
www.healthanddisease.com
Search in Brain and Nerves
 
 
 
 
 
Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
Informacje
Stwardnienie Rozsiane

Objawy w początkach stwardnienia rozsianego

Stwardnienie rozsiane może objawiać się na różne sposoby, od momentu gdy pojawiają się pierwsze symptomy we wczesnym stadium choroby, spowodowanych oddziaływaniem choroby na różne części mózgu. (patrz Stwardnienie Rozsiane).
Zazwyczaj objawy pojawiają się nagle i szybko w ciągu dnia lub kilku. Większość doświadcza tylko jednego symptomu, ale niektórzy mają kilka objawów jednocześnie. Najczęstsze objawy to:

 • Zaburzenia zmysłowe: zmiany czucia w kończynach, twarzy, mrowienie i drętwienie, takie jak uczucie, że na przykład jedna ręka jest uśpiona.
 • Zmniejszona siła w jednej lub więcej kończynach.
 • Upośledzenie wzroku: Występuje w różnym stopniu nasilenia, od lekko nieostrego widzenia do zupełnej ślepoty, często jednocześnie występuje ból za okiem, szczególnie przy poruszaniu okiem.
 • Podwójne widzenie.

Te objawy zwykle całkowicie ustępują w ciągu dni lub tygodni.

Objawy postępującej choroby w Stwardnieniu Rozsianym

Tak jak choroba ta może przejawiać się na różne sposoby na początku, także symptomy w trakcie jej postępowania będą się bardzo różnić między pacjentami, ale z czasem wzorzec choroby staje się coraz bardziej jednolity. Często występują poniższe objawy:

 • Zmęczenie: Jest to wyraźnie odczuwane zmęczenie, gdzie odpoczynek ani sen nie pomagają ani nie przynoszą żadnej ulgi
 • Porażenia: mogą on dotyczyć obu rąk i nóg i mogą dotknąć jednej lub wszystkich czterech kończyn. Na początku bardzo szybko odczuwa się zmęczenie, później zmniejszenie siły w mięśniach, a w końcu następuje zupełne porażenie. W związku z porażeniem mięśnie często stają się spastyczne z gwałtownymi skurczami zwanymi porażeniem spastycznym
 • Zaburzenia wzroku o różnym nasileniu: Możliwa zupełna ślepota lub tylko częściowe zaburzenie widzenia
 • Porażenie mięśni gałki ocznej, stąd pojawienie się podwójnego widzenia, ponieważ osie oczu nie mogą być utrzymane równolegle
 • Brak kontroli nad czynnościami fizjologicznymi
 • Nawracające zapalenie pęcherza.
 • Problemy z koordynacją ruchów
 • Zaburzenia czucia: odczucie mrowienia, kłucia lub pieczenia, stępiony zmysł dotyku, ból i wrażliwość na zmianę temperatury.
 • Ból: Jest to często chroniczny ból z odczuciem pieczenia, uczucie porażenia prądem w rękach lub nogach. Może pojawić się ból spowodowany spastycznością mięśni oraz, w rzadkich przypadkach, także ból twarzy (patrz Nerwoból nerwu trójdzielnego)
 • Depresja
 • Demencja: Ale zazwyczaj pojawia się po latach trwania choroby
 • Zaburzenia psychiczne: u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nierzadko występuje szczególnie powierzchowny i nazbyt obojętny stosunek do ich choroby i stanu

Perspektywy i formy rozwoju stwardnienia rozsianego

Początkowe objawy choroby są różne, tak samo jak różne są indywidualne doświadczenia we wczesnych jej stadiach. Z czasem jednak wzorzec choroby staje się coraz bardziej jednolity i wygląda następująco:

 • Cykle w typie ataków: Pojawiają się okresowe pogorszenia (ataki) powyższych objawów. Między każdym atakiem mogą minąć tygodnie, a nawet lata i objawy zwykle ustępują w czasie okresu między pogorszeniami, ale po długiej chorobie niektóre objawy resztkowe pozostają po zakończeniu ataku.
 • Wtórny cykl rozwoju: Pojawia się po okresie różnej długości (zazwyczaj 5-20 lat) cyklów w typie ataków zwiastując powolne ale ciągłe pogorszenie.
 • Pierwotny cykl rozwoju: Bardzo nieliczni pacjenci nigdy nie mają ataków, ale od początku odczuwają powolne stopniowe ograniczenie różnych funkcji.
 • Łagodny cykl: W przybliżeniu 1/5 wszystkich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nigdy, lub tylko bardzo powoli, rozwija poważne upośledzenie. Nawet po 15 latach lub więcej, pacjenci ci mają tylko łagodne objawy , które prawie nie mają wpływu na ich normalną codzienną aktywność życiową czy pracę zawodową.
 • Cykl złośliwy: W rzadkich przypadkach pacjenci są ofiarami bardzo agresywnego rozwoju choroby, gdzie poważne upośledzenie rozwija się w ciągu zaledwie kilku miesięcy często kończąc się śmiertelnie.

   

 Read this article in English

Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
 
Wersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
 
Informacje na portalu Mozg i Nerwy nie mogą zastępować opinii lekarskiej wydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zawarte na stronienie mogą być jedynym wskazaniem do leczenia chorych.
 
Czytaj również Warunki Użytkowania