24. July 
 
www.healthanddisease.com
Search in Brain and Nerves
 
 
 
 
 
Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
Informacje
Zaburzenia czynnościowe

Padaczka to zaburzenie fizyczne

W krajach zachodnich padaczka występuje u ok. 1 pacjenta na 100 osób. Odnotowuje się 1 nowy przypadek na 1 400 obywateli rocznie, więc można uznać, że jest to schorzenie dość powszechne.

Padaczka sama w sobie nie jest chorobą, a jedynie zbiorem objawów. Przejawia się w postaci nagłych, powtarzających się i jednakowych ruchów ciała połączonych niekiedy z utratą przytomności. Ważne jest, aby zrozumieć, że padaczka jest schorzeniem neurologicznym a nie psychicznym. Napady pojawiają się z powodu tymczasowych zaburzeń większych lub mniejszych grup neuronów w mózgu.

Porównując ze sobą wiele osób, stwierdza się, że ich napady różnią się między sobą, jednak niektóre ich cechy mogą być podobne. U jednego chorego zaobserwować można wiele typów napadów. Niektórzy w ich trakcie są w pełni przytomni, inni odczuwają częściowe zaburzenia świadomości, a jeszcze inni tracą przytomność całkowicie.

Istnieje wiele typów napadów padaczkowych

Większość ludzi kojarzy padaczkę z napadami drgawek, podczas których pacjent pada na ziemię i trzęsie porusza gwałtownie rękami i nogami. Jednakże jest to tylko jeden z wielu różnorodnych typów napadów padaczkowych. Mogą one, w zależności od tego, który obszar mózgu został zaatakowany, oddziaływać na wszystkie części aparatu czuciowego, nastrój chorego oraz poziom jego świadomości.

Znaczna większość napadów trwa bardzo krótko – ok. 2½ - 3 minut – a niekiedy nawet tylko od kilku sekund do - 1½ minuty.

Źródło: www.epilepsi.dk

 Czytaj ten artykuł w języku duńskim
 Read this article in English

 

Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
 
Wersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
 
Informacje na portalu Mozg i Nerwy nie mogą zastępować opinii lekarskiej wydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zawarte na stronienie mogą być jedynym wskazaniem do leczenia chorych.
 
Czytaj również Warunki Użytkowania