29. May 
 
www.healthanddisease.com
Search in Brain and Nerves
 
 
 
 
 
Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
Informacje
Choroby naczyń krwionośnych mózgu

Definicja Krwiaka podtwardówkowego / Krwotoku podtwardówkowego


I. Naczynia mózgowe
II. Tętniak
III. Tętnica szyjna

Krwawienie postępuje i gromadząca sie krew
stopniowo przemieszcza mózg w kierunku
przeciwległej ściany czaszki.
Ciśnienie wokół mózgu wzrasta co skutkuje
narastaniem objawów ponieważ uciśnięta tkanka
mózgowa nie funkcjonuje prawidłowo.

Krwawienie pod oponę twardą pojawia się na skutek pęknięcia jednego z naczyń krwionośnych znajdujących się pomiędzy oponą twardą a mózgiem.

Najczęściej powstaje w wyniku uderzenia w głowę. U ludzi młodych i zdrowych musi być to uderzenie silne, jednak u ludzi starszych lub spożywających przez długi okres czasu alkohol nawet nieznaczny uraz głowy może wywołać krwotok podtwardówkowy. Powodem tego jest nieznaczne obkurczenie mózgu, objawiające się rozszerzonymi i kruchymi naczyniami krwionośnymi.

Kiedy dochodzi do pęknięcia naczynia, krwawienie trwa przez jakiś czas, a krew gromadzi się pomiędzy zewnętrzną błoną twardą a wewnętrzną miękką (i tym samym mózgiem), wywołując  ucisk mózgu. Proces ten niekiedy jest powolny i może zająć kilka tygodni, zanim wyraźne objawy staną się widoczne.

Objawy krwotoku podtwardówkowego

Objawy pojawiają się dopiero po kilku dniach lub tygodniach od doznanego urazu głowy, a pacjent może nawet o nim nie pamiętać. Są to zazwyczaj:

  • Dezorientacja, senność lub ospałość
  • Porażenie rąk lub nóg
  • Zaburzenia czucia
  • Nudności i wymioty
  • Zawroty głowy, trudności w utrzymaniu równowagi lub problemy z koordynacją
  • Uporczywy ból głowy i uczucie niepokoju

Jeśli nie zareaguje się na takie objawy, będą one stopniowo narastać, doprowadzając do utraty przytomności i nieodwracalnego uszkodzenia mózgu lub śmierci.

Działania ochronne i leczenie krwotoku podtwardówkowego

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Warto zaznaczyć, że niektóre z nich (ból głowy, zawroty głowy) występują także w innych powszechnych i niegroźnych stanach chorobowych. Jeśli członkowie rodziny zauważą podobne objawy u osób narażonych na ryzyko występowania krwotoków (osoby starsze, alkoholicy), muszą oni skierować taką osobę do lekarza. Ważne jest także, aby zaznaczyć, że mogło dojść do urazu głowy.

Lekarz przeprowadzi badanie mózgu tomografem (zobacz obrazowanie mózgu), które wykaże krwotok podtwardówkowy. Jeśli jest on poważny, kość czaszki zostanie nawiercona małym wiertłem, a to zmniejszy nacisk i spowoduje, że objawy ustąpią prawie natychmiast. Jeśli krwawienie jednak nie jest znaczne, pacjent trafi pod  obserwację do czasu, gdy krew zostanie wchłonięta.

Perspektywy

Kiedy dojdzie do uszkodzenia mózgu, rehabilitacja w wielu przypadkach może przynieść dobre wyniki.

 
Read this article in English

Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
 
Wersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
 
Informacje na portalu Mozg i Nerwy nie mogą zastępować opinii lekarskiej wydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zawarte na stronienie mogą być jedynym wskazaniem do leczenia chorych.
 
Czytaj również Warunki Użytkowania