21. April 
 
www.healthanddisease.com
Search in Brain and Nerves
 
 
 
 
 
Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
Informacje
Przydatna wiedza

Jest kilka metod badania mózgu przez obrazowanie. Wybór metody zależy od tego, która część mózgu jest badana. Najczęściej stosowane metody opisane są poniżej.

 
I: Półkula mózgowa
II: Gałki oczne
III: Półkula mózgowa
IV: Móżdżek

Tomografia komputerowa mózgu tworząca
wielopoziomowe przekrojowe obrazy mózgu
pokazujące różne struktury mózgu.

Tomografia komputerowa

Tomograf używa promieni X do stworzenia obrazów cienkich przekrojów mózgu i czaszki. Pacjent leży na noszach z głową wewnątrz tomografu, który wysyła promienie X przez mózg pod różnymi możliwymi kątami. Komputer zbiera informacje i tworzy serię przekrojowych obrazów mózgu. Większość struktur mózgowych staje się widocznych. Tomografy są używane szczególnie do diagnozowania krwotoków w mózgu oraz guzów w mózgu. Nieprawidłowe obszary w mózgu, gdzie pojawiło się uszkodzenie, będą jaśniejsze lub ciemniejsze niż prawidłowa tkanka mózgowa. 
 

Tomografia może zostać połączona z płynem kontrastowym wstrzykniętym do naczyń krwionośnych. Jeśli kontrast zgromadzi się w jakim obszarze, jest to oznaką krwawienia z uszkodzonego naczynia krwionośnego lub innego uszkodzenia.
 

Rezonans magnetyczny

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest wartościową metodą diagnostyczną wprowadzoną we wczesnych latach osiemdziesiątych.

Skaner rezonansu magnetycznego wykorzystuje to fakt iż , atomy wodoru w ciele zachowują się jak maleńkie magnesy z południowym i północnym biegunem. Skaner składa się z elektromagnesu, nadajnika radiowego, odbiornika i komputera. Podczas badania głowa zostaje umieszczona wewnątrz pola magnetycznego skanera. Zazwyczaj atomy wodoru w ciele skierowane są w różnych kierunkach, ale silne pole magnetyczne skanera powoduje, że protony atomów wodoru układają się w tym samym kierunku. Przez głowę transmitowane są fale radiowe, które wybijają protony z ułożenia. Gdy fala radiowa zostaje przecięta, atomy układają się ponownie i robiąc to emitują silne sygnały, które odbierane są przez magnesy odbiorcze i przekazywane do komputera, gdzie sygnały te są przetwarzane i tworzony jest obraz. Obszary z dużą ilością płynu (wody) zawierają wiele atomów wodoru i dają silny sygnał. Tak, więc obraz pokazuje różnicę w zawartości wody w różnych tkankach. 

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego zapewnia bardzo szczegółowy obraz tkanki mózgowej i jest szczególnie skuteczny w diagnozowaniu stwardnienia rozsianego. (zobacz też Mózg). Ponadto, rezonans magnetyczny pokazuje też lepszy obraz tylnej części mózgu. Jedną z zalet rezonansu magnetycznego jest to, że pacjent nie jest poddany jonizującemu promieniowaniu X tak jak przy badaniu tomograficznym. Rezonans nie może być stosowany jeśli pacjent posiada metalowe części w tkance. Pacjent  z klaustrofobią może mieć problemy z leżeniem w skanerze, który jest bardzo wąskim tunelem.

Angiografia

Angiografia jest metodą, w której naczynia krwionośne mogą być przejrzyście pokazane na zdjęciach rentgenowskich do diagnostyki deformacji naczyń krwionośnych w mózgu, takich jak tętniak oraz zwężania lub blokowania naczyń krwionośnych przez miażdżycę lub skrzep. Angiografia może być przeprowadzana przez wprowadzenie środka kontrastującego do żyły szyjnej, a następnie przez  serię zdjęć rentgenowskich, gdzie kontrast jest śledzony podczas jego przepływu przez naczynia krwionośne. W innej metodzie zostaje przeprowadzony szczególny rezonans magnetyczny, który tworzy bardzo przejrzysty obraz żył w mózgu. Ta metoda pozwala uniknąć podawania i komplikacji związanych z wstrzykiwaniem środka kontrastującego i jest coraz częściej używana.

Emisyjna Tomografia Pozytronowa

Emisyjna tomografia pozytronowa (PET) może wykryć radioaktywny znacznik, który zostaje podany dożylnie. Radioaktywny znacznik jest zgromadzony głównie w obszarach ciała o podwyższonej aktywności  metabolicznej. Jest to widoczne w guzach i skan w technologii pozytronowej tomografii emisyjnej jest szeroko wykorzystywany w diagnozowania nowotworów. Za pomocą tej metody można też zaobserwować zmianę metabolizmu w obszarach mózgu.u ludzi chorych na padaczkę.  Ponadto, skaner PET jest powszechnie używany w badaniach różnych chorób mózgu, takich jak choroba Alzheimera, schizofrenia oraz depresja.

Tomografia Emisyjna Pojedynczych Fotonów

Tomografia SPECT jest używana do odwzorowywania przepływu krwi w mózgu. Lekko radioaktywny znacznik zostaje wstrzyknięty do krwioobiegu, a następnie wykonuje się skan mózgu. Używana jest, tak zwana, gammakamera , która mierzy ilość promieniowania jako odzwierciedlenia gęstości krwi w różnych obszarach objętych badaniem. Tomografia SPECT jest na przykład używana w diagnostyce padaczki , zaburzeń pamięci, migreny i choroby Parkinsona.

Read this article in English

Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
 
Wersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
 
Informacje na portalu Mozg i Nerwy nie mogą zastępować opinii lekarskiej wydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zawarte na stronienie mogą być jedynym wskazaniem do leczenia chorych.
 
Czytaj również Warunki Użytkowania