13. June 
 
www.healthanddisease.com
Search in Brain and Nerves
 
 
 
 
 
Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
Informacje
Przydatna wiedza

Budowa mózgu


I. Podwzgórze. II. Ciało mozdzelowate
III.Substancja szara(kora mózgowa).
IV. Istota biała.

Mózg znajduję się wewnątrz czaszki i jest dobrze chroniony przed czynnikami  zewnętrznymi. Ma konsystencję galaretki i waży około 1,4 kg u dorosłych. Mózg składa się z neuronów, włókien nerwowych, zwanych także aksonami, oraz komórek wspomagających. Są one ułożone w bardzo szczególny sposób, tak by jak najlepiej mogły spełniać swoją funkcję. Komórki nerwowe znajdują się w tak zwanej substancji szarej umieszczonej w przeważającej  mierze w fałdach zewnętrznej części mózgu zwanej kora mózgowa. Substancja szara znajduje się także głęboko w centralnych strukturach mózgu.
 

Neurony mające podobne funkcje umiejscowione są w tym samym obszarze. Każda komórka nerwowa może posiadać setki tysięcy włókien nerwowych (aksonów) do komunikacji z innymi neuronami.Obszary zawierające włókna nerwowe, zwane istotą białą, zlokalizowane są centralnie głęboko w mózgu.

Jest wiele sposobów podziału i opisania różnych części mózgu i jego funkcji. Zazwyczaj mówimy o następujących:

Kresomózgowie


I. Słuch. II. Osrodek mowy. III. Świadomość
osobowość, rozwiązywanie problemów.
IV. Ośrodek motoryczn(Świadome ruchy).
V. Ośrodek czuciowy(odbieranie bodźców z ciała).
VI. Ośrodek wzroku. VII. Móżdżek (Równowaga
i kondycja mięśniowa). VIII. Rdzeń kręgowy.

Jest to największa i zewnętrzna część mózgu i jest ona miejscem dla wyższych funkcji świadomości i inteligencji. Przednia część to płat czołowy zawierający ośrodki związane z naszą osobowością, koncentracją, planowaniem i rozwiązywaniem problemów. Ponadto znajduje się tutaj zbiór neuronów, które mają związek z naszą umiejętnością mówienia, tak zwany ośrodek mowy (Broki).

Mniej więcej na środku powierzchni mózgu, formując pasek w dół boku kresomózgowia (kora ruchowa) znajdują się komórki nerwowe, które kontrolują nasze świadome ruchy. Tuż za tym obszarem są komórki nerwowe, które otrzymują różne bodźce czuciowe z naszego ciała (kora czuciowa), a za tym obszarem znajduje się obszar z neuronami związanymi z rozumieniem słów, językami i kontrolą mowy

Dokładnie z tyłu mózgu znajduje się kora wzrokowa, gdzie przetwarzane są bodźce wizualne. Z boku mózgu znajduje się płat skroniowy, który kontroluje słuch, pamięć oraz obszar odpowiedzialny za interpretację bodźców czuciowych.
 

Międzymózgowie

W centrum kresomózgowia leży międzymózgowie, zawierający wiele istotnych obszarów mózgu.

Te obszary to:

  •  Przecinają się tutaj drogi wzrokowe
  • Wzgórze: Jest to masa tkanki nerwowej wielkości orzecha włoskiego umiejscowiona na szczycie pnia mózgu powiązana ze wszystkimi częściami mózgu, które pełnią funkcję swego rodzaju ośrodka dystrybucji dla zmysłowych wrażeń z reszty ciała (oprócz zapachu). Wszystkie zmysłowe informacje napływające do mózgu przebiegają tędy, a niektóre zostają w trakcie zmodyfikowane, jako że wzgórze działa jak filtr przepuszczający tylko informacje o szczególnej ważności
  • Podwzgórze: Ten obszar mózgu wielkości wiśni, znajdujący się tuż pod wzgórzem, kontroluje współczulny system nerwowy (część autonomicznego układu nerwowego) i zapewnia ciału utrzymanie stabilnego środowiska wewnętrznego. Podwzgórze kontroluje takie rzeczy jak temperatura ciała, rytm serca, ciśnienie krwi, równowagę wodno-elektrolitową, głód, oraz produkcję hormonów przez różne gruczoły i rytm snu
  • Przysadka mózgowa: Ten maleńki gruczoł rozmiaru ziarnka grochu przymocowany do podwzgórza na małej nóżce włókien nerwowych jest najważniejszym gruczołem produkującym całą gamę hormonów uwalnianych bezpośrednio do krwioobiegu. Często nazywa się ją gruczołem nadrzędnym.
     

Pień mózgu

Pień mózgu jest przedłużeniem międzymózgowia i stanowi połączenie między mózgiem a ciałem (rdzeniem kręgowym). Pień mózgu zawiera włókna nerwowe odpowiedzialne za komunikację między mózgiem i resztą ciała. Poza tym, znajduje się tutaj kilka ważnych ośrodków. Między innymi tkanka nerwowa wszystkich komórek nerwowych, które kontrolują mięśnie i zmysły od szyi w górę.

Znajduje się też tutaj ośrodek oddechowy, ośrodek kontrolujący rytm serca.

Móżdżek

Móżdżek umieszczony jest z tyłu czaszki tuż poniżej kresomózgowia za pniem mózgu. Tak jak kresomózgowie, składa się z szarej i białej substancji z substancją szarą jako warstwą zewnętrzną. Móżdżek przetwarza bodźce związane z położeniem ciała oraz napięciem mięśni. To pozwala nam na utrzymanie równowagi i skoordynowane ruchy. Wiele naszych nabytych umiejętności motorycznych, takich jak chodzenie czy jazda na rowerze są stąd koordynowane.
 


I. Tętnica szyjna. II. Tętnica przednia mózgu
III. Tętnica środkowa mózgu. IV. Tetnica
tylna mózgu. V. Przedłużenie rdzenia kręgowego.
VI. Tętnica kręgowa.

Komory

 Wewnątrz środka mózgu znajdują się wypełnione płynem jamy, które komunikują się ze sobą. Nazywane są komorami. Jest ich cztery i w nich produkowany jest płyn mózgowo-rdzeniowy, który otacza całkowicie mózg i rdzeń kręgowy. Funkcją płynu mózgowo-rdzeniowego jest ochrona mózgu przed wstrząsami, ale też zapewnienie mózgowi właściwego środowiska. Na przykład, zbędne substancje z mózgu uwalniane są do krwioobiegu przez płyn mózgowo-rdzeniowy. Zazwyczaj, występuje równowaga między objętością produkowanego płynu mózgowo-rdzeniowego a ilością jaka jest odprowadzana. Jeśli ta równowaga zostanie zachwiana, może nastąpić nadmierne gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego, prowadząc do zwiększonego ciśnienia wewnątrz czaszki. Stan ten zwany jest wodogłowiem.
 

Bariera krew-mózg

Komórki mózgu są bardzo wrażliwe na działanie chemiczne i są chronione przez barierę krew-mózg, która zapewnia, że szkodliwe substancje we krwi nie mogą przedostać się do komórek mózgu. Ta bariera tworzona jest przez nadzwyczajną gęstość naczyń krwionośnych, które doprowadzają krew do mózgu. W rezultacie tylko substancje złożone z bardzo małych molekuł, rozpuszczalne w tłuszczu, mogą przedostać się przez ściany naczyń krwionośnych. Dlatego niektóre leki są nieskuteczne w leczeniu chorób centralnego układu nerwowego , ponieważ nie mogą pokonać bariery krew-mózg.

Read this article in English

Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
 
Wersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
 
Informacje na portalu Mozg i Nerwy nie mogą zastępować opinii lekarskiej wydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zawarte na stronienie mogą być jedynym wskazaniem do leczenia chorych.
 
Czytaj również Warunki Użytkowania