5. March 
 
www.healthanddisease.com
Search in Brain and Nerves
 
 
 
 
 
Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
Informacje
Zakażenia

Definicja i przyczyny ropienia w mózgu

Ropień w mózgu jest otorbionym nagromadzeniem materiału zapalnego (ropy) w mózgu. Ma to miejsce zazwyczaj z powodu rozprzestrzeniania się zapalenia z innej części ciała, na przykład zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Rzadziej spowodowany jest zapaleniem zastawek serca, zapaleniem płuc lub zapaleniem zębów lub jelit.

Ropień mózgu może pojawić się też po operacji lub po silnym uderzeniu w głowę, gdzie obcy materiał dostał się do mózgu przez czaszkę. Zazwyczaj to bakteria powoduje chorobę, ale u osób z osłabionym systemem immunologicznym może to być infekcja grzybicza spowodowana przez grzyby.

Objawy ropnia mózgu


I.
II.
III.

Ropień mózgu uciska część mózgu, która znajduje się bezpośrednio wokół niego, co może zakłócać funkcjonowanie raczej tej części mózgu którą uciska. Pacjenci mogą mieć więcej niż jeden ropień w mózgu, co może prowadzić do licznych symptomów z powodu kilku części mózgu dotkniętych jednocześnie.

Objawy mogą być różne zależnie od tego, gdzie w mózgu zlokalizowany jest ropień. Częste objawy to:

  • Gorączka
  • Ból głowy
  • Nudności i wymioty spowodowane podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym
  • Porażenia bądź zaburzenia czucia
  • Zaburzenia świadomości
  • Napady padaczkowe (zobacz: Epilepsja)
  • Sztywność karku

Środki zapobiegawcze i diagnozowanie

Jeśli po zapaleniu w organizmie lub operacji chirurgicznej pojawi się którykolwiek z wyżej wymienionych symptomów, wskazana jest konsultacja medyczna. W celu postawienia diagnozy mogą być wykorzystane tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, które mogą wykazać obecność ropienia.

Leczenie ropnia mózgu

Jeśli ropień jest mały może być leczony szeroko-działającymi antybiotykami, ( wielkość ropnia nie ma wpływu na rodzaj antybiotykoterapii) które są zazwyczaj podawane w pierwszym okresie dożylnie Hospitalizacja jest zawsze konieczna podczas leczenia. Skuteczność leczenia kontrolowana jest podczas badań obrazowych mózgu w celu sprawdzenia, czy ropień się zmniejsza. Jeśli ropień jest duży, konieczny może się okazać zabieg chirurgiczny, aby szybko zmniejszyć nacisk na mózg.

Perspektywy i komplikacje

Ropień mózgu jest stanem potencjalnie zagrażającym życiu. Jednak, przy szybkim i efektywnym leczeniu objawy zwykle znikają aż do zupełne wyzdrowienia. Jeśli ropień jest wykryty lub leczony późno, mogą się pojawić nieodwracalne zmiany w mózgu z trwałymi objawami takimi jak zaburzenia czucia bądź porażenia lub częściowy paraliż. Jeśli lokalizacja i przyczyna podstawowej infekcji nie zostaną znalezione i leczone, istnieje ryzyko powstania nowych ropni w mózgu.

Read this article in English

Mózg i nerwy
Test yourself
Zwyrodnienia
Choroby naczyń krwionośnych mózgu
Zaburzenia czynnościowe
Zakażenia
Stwardnienie Rozsiane
Choroby organiczne
Przydatna wiedza
Aktualności
 
Wersje obcojęzyczne: Brains and nerves | Hjernen og Nerverne
 
Informacje na portalu Mozg i Nerwy nie mogą zastępować opinii lekarskiej wydanej przez lekarza lub terapeutę .
Diagnoza i sposoby leczenia zawarte na stronienie mogą być jedynym wskazaniem do leczenia chorych.
 
Czytaj również Warunki Użytkowania